Skip links
Explore
Drag

برچسب: فروشگاه اینترنتی

تخفیف های هوشمند

تخفیف‌های هوشمند در فروشگاه‌های اینترنتی چیست و چه کاربردی دارد؟ (همراه با مثال)

شما می توانید انواع تخفیف ها را برای اعمال در سبد خرید، تسویه حساب، براساس موقعیت کاربر و… را تعیین کنید. ایجاد خاص ترین تخفیف ها را برای مشتریان، کاربران مهمان، بر اساس تاریخ خاص، روز فرد و زوج و… چه کد تخفیف هایی را می توانیم ایجاد کنیم؟ تخفیف